CENTRI LAND ROVER EXPERIENCE

CENTRI LAND ROVER EXPERIENCE

CENTRI EXPERIENCE U SKANDINAVIJI

<p>LAND ROVER EXPERIENCE </p>
<p>FINSKA</p>

LAND ROVER EXPERIENCE 

FINSKA

Na zaleđenim obalama jezera Katumajärvi prihvatite izazove zadivljujućeg finskog krajolika uz pomoć specijaliziranih instruktora za vožnju po snijegu i ledu. 


Adresa Land Rover Experience, Vanajanlinnantie 4, 13210 Hämeenlinna, Finska

Telefon +35 0400 712385

E-pošta Kontaktirajte nas


DOSTUPNE EXPERIENCE VOŽNJE:  


Vožnje Experience

2 sata, Pola dana, Cijeli dan  


Trening

Rukovanje prikolicom, Vitlo