DIESEL EXHAUST FLUID/ADBLUE<sup>®</sup>

EURO 6, DIESEL MOTORI I SELEKTIVNA KATALITIČKA REDUKCIJA: ŠTO TREBATE ZNATI

ŠTO JE TO DIESEL EXHAUST FLUID (DEF) ?

DEF, poznat i kao AdBlue®, AUS 32 i ARLA 32, je neotrovna, bezbojna, bezmirisna i nezapaljiva tekućina. Smještena u svojem spremniku unutar vozila, DEF se ubrizgava u ispušni sustav sa svrhom čišćenja ispušnih plinova. Ona pretvara plinove dušikovog oksida (NOx) u bezopasnu vodenu paru i dušik.

KAKO ĆU ZNATI DA JE RAZINA DEFa PRENISKA?

Kada razina DEFa postane preniska sustav upozoravanja vozila prikazuje niz poruka.

1. Prva poruka ukazuje na to da se preporučuje nadolijevanje razine DEFa
2. Druga poruka je popraćena sa ŽUTIM znakom upozorenja i porukom da se napuni spremnik DEFa.
3. Treća poruka započinje s odbrojavanjem preostalih kilometara do praznog spremnika DEFa, nakon čega motor vozila više neće biti moguće pokrenuti.
4. Zadnja poruka je popraćena s CRVENIM znakom upozorenja koji se prikazuje i kada je preostalo nula kilometara i s porukom koja ukazuje na to da pokretanje motora nije moguće napraviti sve dok se DEF ne nadolije u predviđeni spremnik.

POGLEDAJTE DIGITALNI PRIRUČNIK ZA VLASNIKA VOZILA
ODRŽAVANJE DEF-a

Važno je da održavate potrebnu količinu DEFa u Vašem Land Roveru, jer EU zakon propisuje da se motor ne može pokrenuti u slučaju nedostatka. Sustav obavještavanja u vozilu će Vas unaprijed upozoriti kada je razina DEFa niska, te će Vam na vrijeme signalizirati kada je potrebno nadolijevanje. Vaš lokalni ovlašteni trgovac/ serviser će također napuniti spremnik jer je to dio programiranog održavanja vozila. Molimo Vas da za dodatne informacije i obaveze pogledate Priručnik za vlasnika vozila

Pogledajte digitalni Priručnik za vlasnika vozila
RANGE ROVER
RANGE ROVER

KAKO PRONAĆI VAŠ ADBLUE SPREMNIK

Čep AdBlue spremnika nalazi se ispod poklopca motora s desne strane. Za više informacija molimo vas pogledajte vašu uputu o upotrebi.

RANGE ROVER SPORT
RANGE ROVER SPORT

KAKO PRONAĆI VAŠ AdBlue SPREMNIK

Čep AdBlue spremnika nalazi se ispod poklopca motora s desne strane. Za više informacija molimo vas pogledajte vašu uputu o upotrebi.

RANGE ROVER EVOQUE
RANGE ROVER EVOQUE

KAKO PRONAĆI VAŠ AdBlue SPREMNIK

Čep AdBlue spremnika nalazi se ispod poklopca motora ispod čepa spremnika za kočionu tekućinu. Za više informacija molimo vas pogledajte vašu uputu o upotrebi.

POTPUNO NOVI DISCOVERY
POTPUNO NOVI DISCOVERY

KAKO PRONAĆI VAŠ AdBlue SPREMNIK

Čep AdBlue spremnika nalazi se ispod poklopca motora s desne strane. Za više informacija molimo vas pogledajte vašu uputu o upotrebi.

DISCOVERY 4
DISCOVERY 4

KAKO PRONAĆI VAŠ AdBlue SPREMNIK

Čep AdBlue spremnika nalazi se pored čepa spremnika za punjenje goriva s desne strane vozila. Za više informacija molimo vas pogledajte vašu uputu o upotrebi.

DISCOVERY SPORT
DISCOVERY SPORT

KAKO PRONAĆI VAŠ AdBlue SPREMNIK

Čep AdBlue spremnika nalazi se ispod poklopca motora s gornje lijeve strane. Za više informacija molimo vas pogledajte vašu uputu o upotrebi.

UČESTALA PITANJA
KAKO DA PROVJERIM RAZINU DEFA ?

Udaljenost u kilometrima koja prethodi sljedećem nadolijevanju DEFa se može vidjeti bilo kada na zaslonu sustava za poruke armaturne ploče*. Pratite slijedeći postupak:

1. Pokrenite paljenje motora, ali nemojte pokrenite motor (Provjerite da je odgovarajući smart ključ unutar vozila i pazite da pedala kočnice nije pritisnuta. Pritisnite i držite pritisnutu tipku START/STOP sve dok se signali upozorenja na instrument ploči ne upale)
2. Pritisnite tipku OK na komandama upravljača kako bi pristupili na Main Menu (na nekim modelima, ponovljeno pritisnite tipku OK dok se ne prikaže Driver Assistance)
3. Koristeći se tipkom strelice prema dolje na upravljaču, pomaknite izbornik dok se ne istakne Vehicle Info
4. Pritisnite tipku OK radi potvrđivanja odabira
5. Pomičite izbornik prema dolje dok se ne istakne Diesel Exaust Fluid (na nekim modelima je ovaj dio prikazan kao Next Service)
6. Pritisnite tipku OK radi potvrđivanja odabira. Potom se prikazuje doseg kilometara sa preostalom količinom Diesel Exaust Fluid.

* Nisu sva vozila opremljena s mogućnošću da prikažu prethodnu informaciju. Radi dodatnih pojašnjenja obratite se ovlaštenom trgovcu/serviseru

KOLIKO ČESTO TREBAM NADOLIJEVATI DEF?

Potrošnja DEFa može se jako razlikovati. Prosječna potrošnja iznosi 800km (500milja)/1 litra, ali se ova potrošnja može i udvostručiti, ovisno o načinu vožnje, vremenskim i prometnim uvjetima.

ŠTO SE DOGAĐA AKO SE DEF POTROŠI?

U koliko se DEF potroši, Vaš Land Rover se nakon gašenja motora više neće moći pokrenuti - to je propisano Europskim zakonom. Prije ponovnog pokretanja motora u spremnik je potrebno nadoliti minimalno 3.6 litara DEFa.

DA LI MOGU SAM NADOLITI DEF U SPREMNIK?

Da, možete sami kupiti 1.89 litarske boce DEFa od svojega ovlaštenoga Land Rover zastupnika/serviser kako bi sami nadolili tekućinu u spremnik. Ove boce su posebno napravljene kako bi se olakšala njihova upotreba i kako bi se spriječilo prolijevanje. Ne preporučujemo korištenje drugih pakovanja za nadolijevanje u spremnik.
Na nalijevajte nikakvu drugu tekućinu u spremnik DEFa ili DEF koji nije u skladu s normom ISO22241-1 ili DIN 70070 jer će te tako ugroziti ispravan rad vašeg vozila.

U koliko DEF greškom nalijete u spremnik goriva, NE POKREĆITE MOTOR, odmah kontaktirajte vašeg lokalnog Land Rover trgovca/Cestovnu Asistenciju

DEF pumpe za komercijalna vozila na benzinskim postajama se nikada ne smiju koristiti jer je pritisak nalijevanja prevelik, te bi sam postupak izazvalo oštećenja spremnika DEFa na vozilu.

Za postupak nadolijevanja tekućine u DEF spremnik pogledajte Priručnik za vlasnika vozila

DA LI JE DEF OPASAN?

Iako DEF nije opasan, ako dođe u kontakt sa nekim dijelom tijela, ili ako se slučajno proguta, molimo vas da pratite upute s pakovanja i potražite medicinsku pomoć. Ako DEF dođe u dodir s lakiranim dijelovima vašeg Land Rovera, jednostavno obrišite, isperite s vodom i blagim sredstvom za čišćenje karoserije. Međutim, DEF ako se prolije može ostaviti mrlje na oblogama i odjeći, u tome slučaju DEF je potrebno odmah očistiti koristeći se hladnom vodom i vlažnom tkaninom.

KAKO DA SKLADIŠTIM DEF?

DEF uvijek skladištite u originalnom pakiranju, svakako se pridržavajte preporučenih uputa proizvođača s pakiranja koje se odnose na skladištenje i rukovanje. DEF se ne smije pohranjivati i čuvati u vozilu.

ŠTO JE EURO 6?

Euro 6 je propisan Europskim zakonom koji obvezuje proizvodnju vozila koja imaju manje štetan utjecaj na okoliš, i to tako da se ograničava štetna ispušna emisija vozila. Zakonoska obveza postavlja ograničenja koja se odnose na količinu dušikovih oksida (NOx) i ugljikovodika koju cestovna vozila po prijeđenom kilometru smiju ispustiti.

Sukladno novim Euro 6 propisima benzinska i diesel vozila podliježu nizu različitih ograničenja. Za diesel vozila, dopuštena razina emisije za NOx je smanjena na 80mg/km (sa prethodnih 180mg/km), dok je dopuštena razina emisije ugljikovodika smanjena na 170mg/km (sa prethodnih 230mg/km). Za benzinske motore dopuštena razina emisije za NOx ostaje na 60mg/km, te pri tome i dopuštena razina emisije ugljikovodika ostaje na 100mg/km.

Along with other car manufacturers, Land Rover is legally obligated to comply with these new regulations by the following dates:

Kao i drugi proizvođači vozila, Land Rover se obvezao uskladiti s ovim novim zakonskim propisima, i to u navedenom periodu:

• Od 1.siječnja 2015. sva novopredstavljena vozila moraju ispunjavati Euro 6 normu. To uključuje svaki novi model na tržištu,
• Vozila koja su već prisutna na tržištu moraju se uskladiti s Euro 6 normama do 1.rujna 2015., uz iznimku;

Pojedinačna vozila koja su već u prodaji, a koja su otpremljena od proizvođača prije 1.lipnja 2015 mogu se nastaviti prodavati sve do 1. rujna 2016. Međutim, za takve slučajeve proizvođač mora podnijeti zahtjev za izuzeće.

Za dodatne informacije koje se odnose na DEF molimo Vas da se obratite svojem lokalnom Land Rover zastupniku ili pogledajte Priručnik za vlasnika vozila

* Kada razina DEFa postane niska, poruka obavijesti se prikazuje na zaslonu sustava. Nadopunite DEF spremnik što je prije moguće. Za nadolijevanje DEF spremnika možete kontaktirati i ovlaštenog trgovca/servisera. DEF se može nadolijevati korištenjem originalnih boca s posebnim nastavkom koji spriječava prolijevanje i koje se mogu nabaviti kod ovlaštenog zastupnika/servisera. Prosječna potrošnja DEFa iznosi 800km (500 milja)/1 litra. Međutim, potrošnja u velikoj mjeri ovisi o načinu vožnje, vremenskim i prometnim uvjetima.

AdBlue® je registrirani trademark tvrtke Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).