DISCOVERY

DISCOVERY

Odvezi novi DISCOVERY uz financiranje s fiksnom kamatnom stopom od 3,99%.

DISCOVERY

DISCOVERY


3,99% kamatna stopa.
ZATRAŽI PONUDU
Ponuda vrijedi za vozila iz narudžbe do 31.3.2024.
Posebna ponuda financiranja uz 3,99% kamatne stope!
Efektivna kamatna stopa sa PDV-om predstavlja visinu nominalne kamatne stope uvećane za iznose naknada za:
1.fizička lica (RS:troškovi kasko osiguranja, registracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate, mjenice i paketa pomoć na cesti; FBIH: troškovi kasko osiguranja, registracije zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate i paketa pomoć na cesti); 2. pravna lica (RS/FBIH: troškovi upisa zaloga, obrade zahtjeva, administriranja ugovora, interkalarne kamate i paketa pomoć na cesti).
-polisa kasko osiguranja je obavezna za cijeli period otplate i pokriva eventualne štete na vozilu u 100% iznosu BEZ učešća klijenta
-Finansijski leasing se ugovara u EUR valuti, a primalac leasinga se obavezuje dalju uplatu vršiti u KM, primjenjujući srednji kurs Centralne Banke Bosne i Hercegovine za EUR na dan plaćanja obaveza. Troškove konverzije snosi primalac leasinga.
-Ukupan iznos leasinga po ugovoru predstavlja zbir leasing naknada i ukupnih troškova koje korisnik snosi.
-Raiffeisen LEASING zadržava pravo zatražiti dodatna sredstva obezbjeđenja
-Nominalna kamatna stopa je fiksna

Prosječna mješovita potrošnja 8,3 – 11,2 l/100km, Emisija CO2: 216 – 251 g/km.

PROVJERITE PONUDU VOZILA NA ZALIHI